Diensten

Het Consulaat van de Republiek Mongolië gevestigd te Breda;


Vertegenwoordigt de Republiek Mongolië ten behoeve van haar onderdanen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Mongolië.

Vertegenwoordigt de Republiek Mongolië met name op het gebied van visumbemiddeling en het bevorderen van handelscontacten.


Let op: Voordat u een beroep doet op het Consulaat, is het belangrijk te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet bij het Consulaat terecht kunt.


Wat het Consulaat niet voor u kan doen


Op kosten van de staat naar huis keren, tenzij er sprake is van een ernstige situatie. Ook dan geldt dat de gemaakte kosten door u moeten worden vergoed.

Betalen van boetes, hotelrekeningen, ziekenhuisrekeningen en andere rekeningen.

Voorschieten van geld en andere financiële middelen.

Verstrekken van een paspoort en/of rijbewijs.

Afhandelen van formaliteiten op het gebied van de burgerlijke stand, zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden etc.

Verlenen van hulp bij vervoer van stoffelijke overschotten (laissez-passer).

Afhandelen van formaliteiten op het gebied van personen- en familierechten en het notariaat.

Afgifte van Consulaire verklaringen en certificaten.

Behartigen van belangen van onderdanen van de Republiek Mongolië wanneer deze in Nederland in aanraking komen met justitie.

Bijstand verlenen bij financiële problemen, ziekte, overlijden en moeilijkheden met plaatselijke autoriteiten en/of personen.

Hulp verlenen bij emigratie voor onderdanen van de Republiek Mongolië.

Wat het Consulaat wel voor u kan doen


Bemiddeling bij de afgifte van reisdocumenten (visa) voor burgers uit Nederland en België (Vlaanderen).

Informatie verstrekken aan bedrijven.

Voorlichting geven over wetgeving.

Bevorderen van handelsbemiddeling tussen de Republiek Mongolië en het Koninkrijk der Nederlanden.

Culturele bemiddeling tussen de Republiek Mongolië en het Koninkrijk der Nederlanden.


Voor overige diensten en/of informatie kunt u terecht bij de Ambassade van Mongolië te Brussel.


Ambassade van Mongolië

Avenue Besme 18

1190 BRUSSEL

Tel: +32 2 344 69 74

Fax: +32 2 344 32 15

brussels@embmongolie.be

www.embmongolie.be


De Honorair Consul van Mongolië in Nederland; Addie Schiphorst Preuper

Klik voor groter formaat