KAN “BRAND MONGOLIA” WERKELIJKHEID WORDEN?

KAN “BRAND MONGOLIA” WERKELIJKHEID WORDEN?

Recentelijk heeft de Mongoolse premier een plan geïntroduceerd met betrekking tot het Toeristische beleid van zijn land. Hij is van plan om een nieuwe wereldwijde campagne te starten die “Brand Mongolia” moet gaan heten.

Toerisme in Mongolië word door menig econoom gezien als oplossing voor het differentiëren van een economie die momenteel zwaar leunt op de mijnen sector. Hoewel er voorlopig nog genoeg te halen valt in de agrarische en mijnen sector, zijn dit sectoren die naar verloop van tijd toch op een punt zullen komen waar verder groei niet mogelijk is en waar zelfs een sterke krimp verwacht kan worden. Op tijd beginnen met investeringen in de toerisme, dat ook wel ‘de olie die nooit op raakt’ genoemd wordt, lijkt dus een hele logische beslissing. Toerisme neemt momenteel 3% van de werkgelegenheid voor haar rekening en genereert 9% van het BNP. Het zou dus niet onlogisch zijn om toerisme in te gaan zetten als “anker” voor een nieuw nationaal “merk”.

Met de Mij-opische focus van Mongolië werd er voorheen vooral gelet op interne zaken als politieke instabiliteit, verouderde infrastructuur en het gebrekkige onderwijs. Hierdoor werd logischer wijs weinig aandacht besteed aan de toeristische sector, die een meer uitwaartse blik vereist. Een recente publicatie van het World Economic Forum bevat wellicht bruikbare insights voor de Mongoolse beleidsmakers om de uitdaging van het ontwikkelen van een goed toeristisch beleid aan te gaan.

Het rapport, genaamd “The Travel & Tourism Competative Report 2013”, plaatste Mongolië 99ste in een lijst van 140 economieën die onder de loep werden genomen. Daarnaast wees een benchmarking studie uit dat Mongolië één van de laagste rankings had op het gebied van service en houding tegenover toeristen, vooral als het aankomt op Customer Orientation. Het rapport wees ook uit dat de houding van de Mongoolse bevolking tegenover buitenlandse bezoekers een van de slechtste in de wereld is. Het is dus duidelijk dat er nog veel moet gebeuren voordat Mongolië wereldwijd als toeristische bestemming zal worden gezien, maar zoals bij alle grote merken is de kwaliteit van de service een ontastbare waarde die de drijfveer vormt, en daarom kan “Brand Mongolia” het zich niet veroorloven om dit in de toekomst te negeren.

Aanvullende gegevens