Nederlands

Het Consulaat van Mongolië in Nederland

Welkom bij het Consulaat van Mongolië in Nederland


BELANGRIJK NIEUWS MET BETREKKING TOT VISUMAANVRAGEN IN NEDERLAND

 

Vanaf 1 februari 2017 kunnen er geen Mongoolse visa meer uitgegeven worden bij het Consulaat van Mongolië in Breda. Alle visumaanvragen verlopen via de Ambassade van Mongolië in Brussel. Wel kunt u uw toeristen- of zakenvisum aanvragen via onze partner YourVisa in Breda. Zij zullen uw visumaanvraag in Brussel indienen en afhalen. Zij zitten gevestigd op hetzelfde adres als het Consulaat van Mongolië in Breda en u kunt hier fysiek of per post uw visumaanvraag indienen. Voor verwerkingstijden en tarieven kijkt u bij YourVisa. Hebt u sneller dan binnen 3 werkdagen een visum nodig? Dan dient u zelf contact op te nemen met de Ambassade van Mongolië in Brussel. Voor consulaire services zoals bijvoorbeeld uittreksels uit het Mongoolse bevolkingsregister of een vervangend Mongools paspoort (laissez-passer) dient u ook contact op te nemen met de Mongoolse Ambassade in Brussel.

 

Tel: +32 234 00 643; Tel: +32 234 46 974; brussels@embmongolie.be


Het Consulaat van Mongolië in Nederland geeft in samenwerking met het Mongools Verkeersbureau, inlichtingen aan burgers en bedrijven over zaken die betrekking hebben tot Mongolië.

Consulaat van Mongolië

Charles Petitweg 35 A10

4827 HJ Breda

Copyright 2018 @ All Rights Reserved

Designed by Martijn Machielsen